2013.augusztus 20. Szent István király ünnepe

Szent István király ünnepe

 

A P. VIZI András plébános atya bemutatta ünnepi szentmisét követően került sor immár hagyományosan

az új kenyér megáldására a bazilika előtti téren.


2013. július 7. Krisztus Öt Szent Sebe - főbúcsú

 

"Örök Atya! Fölajánljuk Neked a mi Urunk Jézus Krisztus szent sebeit,

2013. április 26-28. XXXIV. Márianosztrai gyalogos zarándoklat

Varga Miklós Péter atya és munkatársai fáradhatatlan szervezésében

2013 Nagyhét - Húsvét

Virágvasárnap

 

  Barkaszentelés